OjitosRojos

CATÁLOGO


CBD KUSHIE EYES
SATIVA %60
INDICA %40
CBD %7
CBD
CBD CHARLIE'S DREAM
SATIVA %80
INDICA %20
CBD %15
CBD
CBD SMELLY HAZE
SATIVA %50
INDICA %50
CBD %7
CBD